Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Το Ημερολόγιο των Τίγρεων: 31 Μαΐου 1943

Το Ημερολόγιο των Τίγρεων


Οι Μονάδες των Tiger απέκτησαν μεγάλη φήμη κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. και ίσως ακόμη μεγαλύτερη μετά απ΄ αυτόν. Το «Ημερολόγιο των Τίγρεων» παρουσιάζει τις επιχειρήσεις τους μέρα με τη μέρα.


schwere Panzer-Abteilung 503

Έμβλημα schw. Pz-Abt. 503
Η Επιλαρχία διέθετε επιχειρησιακά 42 Tiger και διατέθηκε στο Τμήμα Στρατιάς «Kempf».

Το Τμήμα Στρατιάς «Kempf» (Διοικητής: Στρατηγός των Τεθωρακισμένων Werner Kempf, Επιτελάρχης: Υποστράτηγος Δρ. Hans Speidel) ενόψει της Επιχείρησης «Zitadelle» είχε την ακόλουθη συγκρότηση:

III Τεθωρακισμένο Σώμα Στρατού (Διοικητής: Στρατηγός των Τεθωρακισμένων Hermann Breith) αποτελούμενο από:

Έμβλημα 6ης ΤΘΜ για τη μάχη του Κουρσκ
6η Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Διοικητής: Υποστράτηγος Walther von Hünersdorff)
Οργανικές Μονάδες
2η Επιλαρχία του 11ου Συντάγματος Αρμάτων
4ο , 114ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων
76ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένου Πυροβολικού
6ο Τεθωρακισμένο Τάγμα Αναγνώρισης
41ο Τάγμα Αντιαρματικών
57ο Τάγμα Τεθωρακισμένου Μηχανικού
Τιθέμενες Υπό Διοίκηση (ΥΔ)
417ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
Λόχος του 248ου Τάγματος Μηχανικού
248ο Τάγμα Αναγνώρισης
228η Μοίρα Πυροβόλων Εφόδου
2η , 3η Μοίρα του 248ου Συντάγματος Πυροβολικού
3ο Τάγμα του 54ου Συντάγματος Όλμων

Έμβλημα 7ης ΤΘΜ για τη μάχη του Κουρσκ
7η Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Διοικητής: Αντιστράτηγος Hans Freiherr von Funck)
Οργανικές Μονάδες
25ο Σύνταγμα Αρμάτων
6ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων
7ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων
78ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένου Πυροβολικού
37ο Τεθωρακισμένο Τάγμα Αναγνώρισης
42ο Τάγμα Αντιαρματικών
58ο Τάγμα Τεθωρακισμένου Μηχανικού
Τιθέμενες ΥΔ
442ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
Λόχος του 248ου Τάγματος Μηχανικού
4η και 5η Μοίρα του 248ου Συντάγματος Πυροβολικού
54ο Σύνταγμα Όλμων (μείον το 3ο Τάγμα)
Ίλη της 503ης Επιλαρχίας Βαρέων Αρμάτων

Έμβλημα 19 ΤΘΜ
19η Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Διοικητής: Αντιστράτηγος Gustav Schmidt)
Οργανικές Μονάδες
27ο Σύνταγμα Αρμάτων
73ο ,74ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων
19ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένου Πυροβολικού
19ο Τεθωρακισμένο Τάγμα Αναγνώρισης
19ο Τάγμα Αντιαρματικών
19ο Τάγμα Τεθωρακισμένου Μηχανικού
Τιθέμενες ΥΔ
429ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
Λόχος του 248ου Τάγματος Μηχανικού
1η Μοίρα του 248ου Συντάγματος Πυροβολικού
54ο Σύνταγμα Όλμων (μείον το 3ο Τάγμα)
Ίλη της 503ης Επιλαρχίας Βαρέων Αρμάτων

Έμβλημα 168 MΠ
168η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Υποστράτηγος Walter Chales de Beaulieu)
Η Μεραρχία διέθεσε στην 7η και 19η ΤΘΜ όλες τις οργανικές της μονάδες ελιγμού και υποστηρίξεως μάχης και βρέθηκε με τις παρακάτω οργανικές και ΥΔ μονάδες:
Διοίκηση 248ου Συντάγματος Πυροβολικού
857η , ΙΙ/62, ΙΙ/71 Μοίρα Πυροβολικού
19η , 76η , 78η Πυροβολαρχία Παρατηρήσεως (ΠΠΑΡ)
127ο Τάγμα Μηχανικού
531ο Τάγμα Κατασκευής Γεφυρών
110η Φάλαγγα Γεφυροσκευής
503η Επιλαρχία Βαρέων Αρμάτων (μείον δύο ίλες)
43ο Τεθωρακισμένο Τάγμα Διαβιβάσεων
403ος Λόχος Στρατονομίας
Λόχος Κοζάκων ιππέων
99ο , 153ο Σύνταγμα Α/Α Πυροβολικού (Luftwaffe)

ΧI Σώμα Στρατού (Διοικητής: Στρατηγός των Τεθωρακισμένων Erhard Raus) αποτελούμενο από:

Έμβλημα 106 MΠ
106η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Αντιστράτηγος Werner Forst)
239ο , 240ο , 241ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
106ο Σύνταγμα Πυροβολικού
106ο Τάγμα Αντιαρματικών
106ο Τάγμα Μηχανικού

Έμβλημα 320 MΠ
320η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Αντιστράτηγος Georg Postel)
585ο , 586ο , 587ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
320ο Σύνταγμα Πυροβολικού
320ος Λόχος Αναγνωρίσεως
320ο Τάγμα Αντιαρματικών
320ο Τάγμα Μηχανικού

Προσκολλώμενες στο ΧΙ ΣΣ μονάδες
Ι/77, Ι/273, ΙΙ/54 Μοίρα Πυροβολικού
31η Μοίρα Παρατήρησης
905η Μοίρα Πυροβόλων Εφόδου
393ο Τάγμα Αυτοκινούμενων Αντιαρματικών
ΙΙΙ/1 Τάγμα Βαρέων Όλμων
48ο Τάγμα Όλμων
62ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Μηχανικού
923ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Κατασκευής Γεφυρών
7η, 8η, 20η, 2/50, 102η, 297η, 2/407, 2/410, 610η, 666η Φάλαγγα Γεφυροσκευής
41ο Τάγμα Κατασκευής Οδών
4ο, 7ο, 48ο Σύνταγμα Α/Α Πυροβολικού (Luftwaffe)

ΧLII Σώμα Στρατού (Διοικητής: Στρατηγός του Πεζικού Franz Mattenklott, Επιτελάρχης: Συνταγματάρχης i.G. Lothar Schäfer) αποτελούμενο από:

Έμβλημα 39 MΠ
39η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Αντιστράτηγος Ludwig Löweneck)
113ο , 114ο , 139ο Σύνταγμα Πυροβολικού
139ο Τάγμα Αναγνωρίσεως
139ο Τάγμα Αντιαρματικών
139ο Τάγμα Μηχανικού
Έμβλημα 161 MΠ
161η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Αντιστράτηγος Heinrich Recke)
336ο , 364ο , 371ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
241ο Σύνταγμα Πυροβολικού
241ος Λόχος Αναγνωρίσεως
241ο Τάγμα Αντιαρματικών
241ο Τάγμα ΜηχανικούΈμβλημα 282 MΠ
282η Μεραρχία Πεζικού (Διοικητής: Υποστράτηγος Wilhelm Kohler)
848ο , 849ο , 850ο Σύνταγμα Γρεναδιέρων
282ο Σύνταγμα Πυροβολικού
282ο Τάγμα Τυφεκιοφόρων
282ο Τάγμα Αντιαρματικών
282ο Τάγμα Μηχανικού

Προσκολλώμενες στο ΧLIΙ ΣΣ μονάδες
ΙΙ/71 Μοίρα Πυροβολικού
2/800 Πυροβολαρχία
77ο Σύνταγμα Όλμων
560ο Τάγμα Βαρέων Αντιαρματικών
Τάγμα Βαρέων Αντιαρματικών «C»
580ο Τάγμα Βαρέων Όλμων
13η Ελαφρά Μοίρα Παρατήρησης
26ο , 219ο Τάγμα Κατασκευών
112ο , 153ο Τάγμα Κατασκευών (με αιχμάλωτους πολέμου)
77ο Σύνταγμα Α/Α Πυροβολικού (Luftwaffe)
ΙΙ/52 Μοίρα Πυροβολικού
1η Διοίκηση Όλμων
52ο Σύνταγμα Όλμων
70ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Μηχανικού
9η, 2/411, 1/505, 603η, 842η, 843η Φάλαγγα Γεφυροσκευής

Το Τμήμα Στρατιάς «Kempf» είχε την παρακάτω δύναμη αρμάτων μάχης λίγο πριν την έναρξη της Επιχείρησης «Zitadelle»:


Pz II
Pz III
Pz IV
Pz VI
Φλογ.
Δκτικά
6η ΤΘΜ
13
52
32

14
6
7η ΤΘΜ
12
55
38


7
19η ΤΘΜ
2
38
38


3
503η Επ. Βαρ. Αρμ.45


Σύνολο
27
145
108
45
14
16

Τα άρματα μάχης του Τμήματος Στρατιάς «Kempf» κατά τύπο. ΠΗΓΗ

Πηγές: Tigers in Combat I & II, STACKPOLE BOOKS 
               Kursk – The German View, DA CAPO PRESS 
               Panzertruppen vol. 2, SCHIFFER MILITARY HISTORY

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου