Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Πολιτική Απορρήτου

Ο δικτυακός τόπος con-ops.blogspot.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η περιήγηση και χρήση συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των όρων αυτών.