Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η Στρατηγική Απόδοση των Οχυρωμένων Αμυντικών Γραμμών Μέρος 7ο

Στρατιώτες της Νότιας Κορέας περιπολούν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη
Στρατιώτες της Νότιας Κορέας περιπολούν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη το 2012. ΠΗΓΗ

Η περίπτωση της Νότιας Κορέας

Το μήκος της Νοτιο-Κορεατικής αμυντικής γραμμής, που το ίχνος της κινείται παράλληλα με την αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ), είναι περίπου 150 μίλια και αυτό την κατατάσσει από πλευράς διαστάσεων τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία με άλλες αμυντικές γραμμές που εξετάστηκαν ήδη. Η Νοτιο-Κορεατική αμυντική γραμμή υφίσταται και εκπληρώνει τα καθήκοντα της για περισσότερα από 30 χρόνια* μια διάρκεια ζωής που ξεπεράστηκε μόνο από το σύστημα που κατασκεύασε ο Sere de Rivieres, τουλάχιστον σε σχέση με τα έργα που εξετάστηκαν σε αυτήν τη μελέτη. Όπως και άλλα αμυντικά συστήματα που κατασκευάστηκαν τον 20ο αιώνα το Νοτιο-Κορεάτικο σύστημα δεν περιέχει συμπλέγματα οχυρών όπως το βελγικό Eben Emael και το γαλλικό Βερντέν. Και όπως άλλες σύγχρονες αμυντικές γραμμές συντίθεται κατά το πλείστον από ναρκοπέδια, ανταρματικές τάφρους, φράκτες από αγκαθωτό συρματόπλεγμα και άλλα κωλύματα. Το γεγονός ότι η Νοτιο-Κορεατική οχυρωμένη γραμμή εκτείνεται καθ΄ όλο το πλάτος της Κορεατικής χερσονήσου καθιστά αδύνατη την υπερκέραση της εκτός βέβαια και αν επιχειρηθεί να υπερκεραστεί με αποβατική ενέργεια. Η αδυναμία να υπερκεραστεί μόνο με χερσαία επίθεση συνιστά την ουσιαστική διαφορά που αυτή έχει με άλλες αμυντικές γραμμές που ήδη παρουσιάστηκαν. Με βάση αυτό και την ορεινή φύση του εδάφους επί του οποίου εδράζεται είναι λογικό να ειπωθεί ότι η Νοτιο-Κορεάτικη αμυντική γραμμή εάν δοκιμαστεί στον πόλεμο πιθανόν να αποδώσει καλύτερα από αυτές που έχουν παρουσιαστεί.


«Όδοντες δράκου» 15 μίλια νοτιότερα από την DMZ
«Οδόντες δράκου» 15 μίλια νοτιότερα από την DMZ. Η οργάνωση εδάφους εκτείνεται σε βάθος. ΠΗΓΗ

Παρά το ειρηνικό της όνομα η αποστρατικοποιημένη ζώνη είναι πιθανόν η πλέον στρατιωτικοποιημένη περιοχή του πλανήτη (εξαιρουμένων των συνόρων Ιράν-Ιράκ*). Η συχνότητα των διεισδύσεων και των εχθρικών ενεργειών από τη Βόρεια Κορέα συντηρεί την ένταση σε υψηλό βαθμό, με αποτέλεσμα η Νοτιο-Κορεατική πλευρά να ασχολείται επιμελώς με την κατάσταση και ετοιμότητα των αμυντικών της έργων. Τέλος η εγγύτητα της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας με τα σύνορα επαυξάνει τη σημασία της συγκεκριμένης αμυντικής γραμμής σε σχέση με άλλες που εξετάστηκαν.

Νοτιο-Κορεάτες στρατιώτες εντός σκεπάστρου
Νοτιο-Κορεάτες στρατιώτες εντός σκεπάστρου. ΠΗΓΗ

Το μήκος, το κόστος, η διάρκεια ζωής, ο γενικός σκοπός και η συνολική σημασία για τη χώρα της Νοτιο-Κορεάτικης αμυντικής γραμμής την κάνει συγκρίσιμη αλλά όχι ταυτόσημη με πολλές από τις αμυντικές γραμμές που εξετάστηκαν. Οι σημαντικότερες διαφορές βρίσκονται στη φύση του εδάφους και στη συνεχή ένταση στην Κορεατική χερσόνησο. Όμως τα διδάγματα που βγήκαν από τις προηγούμενες περιπτώσεις που εξετάστηκαν έχουν εφαρμογή και στην παρούσα περίπτωση με τις αναγκαίες προσαρμογές.

* Στμ: Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε το 1988.

Σχετικές Αναρτήσεις